วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

รร.สุริยวงศ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2555

โรงเรียนสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี 30 ทุนจนจบ ม.3 มีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา นอกจากนั้นยังเปิดรับดูแลเด็กเล็กตั้งแต่ ขวบครึ่ง-2 ขวบครึ่ง (จำนวนจำกัด) สมัครได้ทุกวัน ณ โรงเรียน สอบถาามรายละเอียดได้ที่ 032-337255 ต่อ104, 086-300-1049

ไม่มีความคิดเห็น: