วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ราชบุรี

เทศบาลเมืองราชบุรีกำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ราชบุรี ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 10-18 เม.ย.2555 ณ บริเวณถนนวรเดช และหน้าสถานีตำรวจภูธร อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยในวันที่ 10 เม.ย.2555 เวลา 13:30 น. อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์และหลวงพ่อแก่นจันทน์ วันที่ 13 เม.ย.2555 เวลา 07:00 น.ทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ บ่ายขบวนแห่รถสงกรานต์ กลางคืนประกวดนางสงกรานต์

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ประกวดนางสงกรานต์ สมัครได้ที่ไหนคะ