วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ..เครือข่ายธุรกิจอินทรีย์

จ.ราชบุรี และ สนง.พาณิชย์ จ.ราชบุรี กำหนดจัดงาน "มหกรรมเกษตรธรรมชาติ...เครือข่ายธุรกิจอินทรีย์" ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มี.ค.2555 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเหล่ามะละกอ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มีกิจกรรมมากมาย อาทิการแสดงและจำหน่ายสินค้าปลอดภัย การเสวนาเชิงวิชาการ คลินิก ธ.ก.ส. การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง การสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ

1 ความคิดเห็น:

realnetwork กล่าวว่า...

ไม่พลาดแน่ครับ งานนี้