วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบจ.ราชบุรีกำหนดชี้แจง ว่าที่ผู้สมัคร สจ.

สมาชิกภาพ สจ.ราชบุรี ทั้ง 30 เขตเลือกตั้งจะสิ้นสุดวาระในวันที่ 17 พ.ค.2555  อบจ.ราชบุรี จึงกำหนดเชิญ ผอ.กกต.จ.ราชบุรี มาให้ความรู้เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง แก่ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น สจ.ราชบุรี และผู้ที่สนใจ ในวันที่ 14 มี.ค.2555 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อบจ.ราชบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น: