วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลเมืองราชบุรีจัดอบรมนักเรียนช่วงปิดเทอม

เทศบาลเมืองราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 3-11 เม.ย.2555 เวลา 08:30-12:00 น. ณ รร.ในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี  มีการอบรมศิลปะ ดนตรีไทย การทำขนม การประดิษฐ์ดอกไม้ ดนตรีสากล ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และคอมพิวเตอร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสมัครได้ที่ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนฯ กองการศึกษา เททศบาลเมืองราชบุรี ภายในวันที่ 28 มี.ค.2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3233-7674

ไม่มีความคิดเห็น: