วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

แจ้งกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกิน ปี 2555

จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2555 ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 1-12 เม.ย.2555 เริ่มเวลา 07:00 น.ดังนี้
  • 1 เม.ย.55 เขต อ.สวนผึ้ง,วัดเพลง และ อ.บางคณฑี 
  • 2 เม.ย.55 เขต อ.บ้านคา,จอมบึง และ อ.อัมพวา
  • 3 เม.ย.55 เขต อ.ปากท่อ, บางแพ และ อ.เมืองสมุทรสงคราม
  • 4 เม.ย.55 เขต อ.ดำเนินสะดวก, โพธาราม และ อ.เมืองสมุทรสงคราม
  • 5 เม.ย.55 เขต อ.ดำเนินสะดวก, โพธาราม
  • 7 เม.ย.55 เขต อ.เมืองราชบุรี, บ้านโป่ง
  • 8 เม.ย.55 เขต อ.เมืองราชบุรี, บ้านโป่ง
สถานที่ตรวจเลือกในแต่ละวันสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสรรพกำลัง 0-3233-7587 ต่อ 53035
หรือสำนักงานสัสดีทุกแห่ง เว็บไซต์ http://www.sussadee.com หรือ http://www.tdd.mi.th

ไม่มีความคิดเห็น: