วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานเทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 7

วัดขนอนกำหนดจัดงาน "เทศกาลหนังใหญ่วัดขนอน ครั้งที่ 7" ระหว่างวันที่ 13-14 เม.ย.2555 ณ บริเวณวัดขนอน  ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ชมการแสดงศิลปะแขนงต่างๆ การแสดงสี่ภาค อาทิ หนังใหญ่วัดขนอน เล่นไฟเผากะลา โขนล้านนา หุ่นละครเล็ก ลิเกฮูลู อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้านมอญ และกิจกรรมต่างๆ มากมาย กำหนดแถลงข่าววันที่ 29 มี.ค.2555 เวลา 12:00-15:30 น. ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน

ไม่มีความคิดเห็น: