วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

จ.ราชบุรี กำหนดออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข เดือน เม.ย.55

จ.ราชบุรี กำหนดออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประจำเดือน เม.ย.2555 ในวันที่ 19 เม.ย.2555 เวลา 09:00 น.เป็นต้นไป ณ วัดเวฬุวนาราม หมู่ 3 ต.ดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: