วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

รวมพลคนทำข่าวครั้งที่ 11

กลุ่มพลังงานจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย บจก.ผลิตไฟฟ้าราชบุรี (โรงไฟฟ้าราชบุรี) ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 บมจ.ปตท บจก.ราชบุรีเพาเวอร์ บจก.ไตรเอนเนอจี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงาน "รวมพลคนทำข่าว ครั้งที่ 11" ประจำปี 2555 ในวันอังคารที่ 20 มี.ค.2555 เวลา 18:00-21:00 น. ณ ศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: