วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

ขนส่งแจ้งต้องติดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง

สนง.ขนส่งจังหวัดราชบุรี แจ้งว่า รถบรรทุกสิ่งของ,รถตู้โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2555 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ส่วนรถที่จดทะเบียนก่อน 1 เม.ย.2555 ต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อน 1 ม.ค.2556  ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง รถยนต์รับจ้างระว่างจังหวัด รถแท็กซี่ รถยนต์บริการ ที่จดทะเบียนตั้งแต่งวันที่ 1 ม.ค.2554 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 แต่ไม่เกิน 12 ที่นั่ง (รถตู้) ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 1 เม.ย.2555 ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3273-7175

ไม่มีความคิดเห็น: