วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

กองพันพัฒนาที่ 1 กำหนดพบปะสื่อมวลชน

กองพันพัฒนาที่ 1 กำหนดจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น ในเขต อ.เมือง จ.ราชบุรี เพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน วันพฤหัสบดีที่ 8 มี.ค.2555 เวลา 07:30-10:30 น.ณ ศูนย์ประสานงานมวลชน กองพันพัฒนาที่ 1 ค่ายศรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: