วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กิจกรรมวันนัดพบแรงงาน

สนง.จัดหางานราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2555 วันพฤหัสบดีที่ 22 มี.ค.2555 เวลา 09:00-15:00 น.ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ประกอบด้วยการรับสมัครงาน ลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ ให้คำปรึกษาด้ารการประกอบอาชีพ สอบถามรายละเอียด โทร.0-3232-2261-2 ต่อ 112

ไม่มีความคิดเห็น: