วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 4-7 มี.ค.2555 ณ บริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: