วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จ.เพชรบุรี กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ตลาดสด(ริมน้ำ) ตลาดอุปโภคและตลาดอนามัย อ.เมือง จ.เพชรบุรี กำหนดรับเอกสาร 7 ก.พ.-2 มี.ค.2555 เข้าตรวจสอบสถานที่เช่า 28-29 ก.พ.2555 ลงทะเบียนและยื่นซองประกวดราคา 6 มี.ค.2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.ทรัพย์สินเพชรบุรี และราชบุรี โทร.0-3242-5388 ต่อ 11-17 และ 0-3233-7429 ต่อ 15 

ไม่มีความคิดเห็น: