วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการทอดผ้าป่าจัดซื้อรถโมบายตรวจสุขภาพ

รพ.โพธาราม ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษา รพ. จัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซื้อรถโมบายตรวจสุขภาพเคลื่อนที่จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 10 ล้านบาท เพื่อให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนที่เข้าไม่ถึงการบริการ โดยกำหนดจำนวน 5,000 กองๆ ละ 2,000 บาท ในวันที่ 4 พ.ค.2555 เวลา 13:30 น. ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 60 ปีของโรงพยาบาล สอบถามเพิ่มเติมและติดต่อบริจาคได้ที่ กลุ่มงานสุขศึกษา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์  รพ.โพธาราม โทร.0-3235-5300-9  ต่อ 609-610, 08-3225-0966,08-5966-0598

ไม่มีความคิดเห็น: