วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เปิดจุดรับจำนำหัวมันสำปะหลังสด

องค์การคลังสินค้า ได้พิจารณาให้ โรงแป้งมัน บจก.อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง เลขที่ 109 ม.4 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดจุดรับจำนำหัวมันสำปะหลังสด ตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง ปี 2554/55 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2555 เป็นต้นไป จึงแจ้งให้เกษตรกรทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-3231-5150

ไม่มีความคิดเห็น: