วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ให้เข้มงวดรถโดยสารประจำทาง

สนง.ขนส่งจังหวัดราชบุรี แจ้งว่าเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะบ่อยครั้ง โดยเฉพาะรถตู้โดยสาร สาเหตุสำคัญคือการขับรถเร็วเกินกำหนด ขับหวาดเสียว และการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่ากำหนด จึงขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยเข้มงวดกวดขัน ในเรื่องดังกล่าว ผู้โดยสารท่านใดพบเห็นการกระทำ แจ้งสายด่วนคุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ โทร.1584

ไม่มีความคิดเห็น: