วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สมาคมกีฬาฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมกีฬา จ.ราชบุรี กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เพื่อรับรองงบดุลประจำปีงบประมาณ 2554 ในวันพุธที่ 15 ก.พ.2555 เวลา 14:00 น.ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารหลังใหม่ อบจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: