วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รร.เขาวังกำหนดจัดงานวิชาการฯ

รร.วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กำหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการวิชาชีพและทักษะชีวิต ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 17 ก.พ.2555 เวลา 09:00-16:30 น. ณ บริเวณโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น: