วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ปล่อยตัวผู้ต้องขัง

จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554 ในวันอังคารที่ 7 ก.พ.2555 เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: