วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2555

จ.ราชบุรี กำหนดจัดงาน "ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่งปี 2555" ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ บริเวณถนนรอบศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ชื่อเสียงของ จ.ราชบุรี มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวด การแข่งขัน และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

ไม่มีความคิดเห็น: