วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ร.ต.อ.เฉลิมฯ มอบนโยบายยาเสพติดที่ราชบุรี

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จ.ราชบุรี (ศพส.จ.รบ.) แจ้งให้ทราบว่า ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ จะมอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ในวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ.2555 เวลา 10:00 น.ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: