วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เทศบาล ต.หลักเมือง กำหนดการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและทัศนศึกษาดูงานประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 9 ก.พ.2555 ณ วัดท้ายเมือง และ วันที่ 10 ก.พ.2555 ณ วัดพญาไม้ ตามลำดับ ตั้งแต่เวลา 07:30 น.เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: