วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555

กิจกรรม"เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต"

วันที่ 30 ม.ค. 55 @ เวลา 16.05 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรม " เกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต" ในวันที่ 2 ก.พ. 55 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน จังหวัดทหารบกราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: