วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดนิทรรศการโครงการหน่วยทหารสีขาว

วันที่ 27 ม.ค. 55@ เวลา 16.32 น. ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมการทหารช่าง จัดนิทรรศการโครงการหน่วยทหารสีขาว ในวันที่ 30 ม.ค. 55 เวลา 09.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ

ไม่มีความคิดเห็น: