วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬา พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 34

วันที่ 26 ม.ค. 55 @ เวลา 15.26 น. ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จัดการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ สานฝันสู่เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 34 " ดอกคูนเกมส์" ระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค.55 ณ ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และจัดพิธีเปิดฯ ในวันที่ 27 ม.ค.55 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬากลาง ม.ราชภัฎฯ

ไม่มีความคิดเห็น: