วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555

พิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(โฉมใหม่)

วันที่ 26 ม.ค. 55 @ เวลา 15.23 น. โรงพยาบาลราชบุรี จัดพิธีเปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(โฉมใหม่) ในวันที่ 1 ก.พ. 55 เวลา 08.15 น. ณ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ไม่มีความคิดเห็น: