วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดงานนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554

วันที่ 20 ม.ค. 55 @ เวลา 16.51 น. โรงเรียนวัดห้วยไผ่ กำหนดจัดนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 10 ก.พ. 55 ณ อาคารเลขวัฒนะโรจน์ โรงเรียนห้วยไผ่ จัดพิธีเปิดงาน ฯ เวลา 09.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: