วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

วันนัดพบแรงงาน

9 ม.ค.2555 @  13:52 น. สำนักงานจัดหางาน จ.ราชบุรี กำหนดจัดวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2555 ในวันพุธที่ 25 ม.ค.2555 ระหว่างเวลา 09:00-15:00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีการรับสมัครงาน ลงทะเบียนผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศ การทดสอบความถนัดด้านอาชีพ และการให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพ  

ไม่มีความคิดเห็น: