วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

วันเด็กแห่งชาติศูนย์สายใยรักฯ

9 ม.ค.2555 @ 13:45  น. ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จ.ราชบุรี  กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555  ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค.2555 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จ.ราชบุรี เลขที่ 150 ม.8 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี พบกับกิจกรรมการเรียนรู้มากมาย อาทิ เกมลับสมองประลองความรู้ กิจกรรมของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ซุ้มเกมส์ กิจกรรมฐาน การแสดงบนเวที และของรางวัลจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น: