วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2555

6 ม.ค.2555 @ 17:30 น. เทศบาลเมืองราชบุรีกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี วันทื่ 13 ม.ค.2555 เวลา 15:00 น.บริการสวนสนุกและวันที่ 14 ม.ค.2555 เริ่มกิจกรรมจับสลากของขวัญ เล่นเกม ตั้งแต่ 06:00-11:00 น.

ไม่มีความคิดเห็น: