วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

ประชุมพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการ

6 ม.ค.2555 @ 17:25 น. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กำหนดประชุมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการที่เป็นมิตรต่อเด็กและเยาวชน ในวันที่ 9 ม.ค.2555 ณ ห้องประชุมราชาวดี ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี เปิดการประชุมเวลา 08:30 น.

ไม่มีความคิดเห็น: