วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงานจังหวัดเลย

9 ม.ค.2555 @ 13:56 น. อบจ.ราชบุรี กำหนดอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จ.ราชบุรี ประจำปี พ.ศ.2555 ในระหว่างวันที่ 16-20 ม.ค.2555 ณ จังหวัดเลย หนองคาย และอุดรธานี

ไม่มีความคิดเห็น: