วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555

นศ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เยี่ยมชมกิจการ กรมการทหารช่าง

วันที่ 9 ม.ค. 55 @ 16.41 น. ผอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำคณะนศ.รุ่นที่ 54 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนรุ่นที่ 24 พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 280 นาย เดินทางเยี่ยมชมกิจการ กรมการทหารช่าง ในวันพุธที่ 11 ม.ค. 55 เวลา 10.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายภาณุรังษี

ไม่มีความคิดเห็น: