วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

วันครู 2555

วันที่ 12 ม.ค.55 @ เวลา 17:19 น. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต1 กำหนดจัดงานวันครู ปี2555 ในวันที่ 16 ม.ค.55 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์ปอล ร.ร.ดรุณาราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: