วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน

วันที่ 12 ม.ค.55 @ เวลา 17:15 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารในเขตพื้นที่ จังหวัดทหารบกราชบุรี ปี2555 ในวันที่ 18 ม.ค.55 เวลา 15.15 น. ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: