วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงการ"รักษ์โลก..ลดโลกร้อนด้วยสาหร่าย เฉลิมพระเกียรติฯ"

วันที่ 12 ม.ค.55 @ เวลา 17:22 น. บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง กำหนด พิธีเปิดโครงการ"รักษ์โลก..ลดโลกร้อนด้วยสาหร่าย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" และศูนย์การเรียนรู้ลดโลกร้อน ในวันที่ 23 ม.ค.55 เวลา 09.30 น. ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี ต.พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: