วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

พาแรงงานต่างด้าวพิสูจน์สัญชาติ

21 ธ.ค.2554 @ 17:10 น. สนง.จัดหางานจังหวัดราชบุรี แจ้งให้นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 20 ม.ค.2555 และวันที่ 28 ก.พ.2555 ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ ให้รีบพาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จก่อน 28 ก.พ.2555 มิฉะนั้นแรงงานต่างด้าวจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศหรือถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

ไม่มีความคิดเห็น: