วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดราชบุรี

21 ธ.ค.2554 @ 17:15 น. สำนักงานเหล่่ากาชาดราชบุรี กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี แทนผู้ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันศุกร์ที่ 23 ธ.ค.2554 เวลา 09:00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: