วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

21 ธ.ค.2554 @ 17:04 น. สนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี ลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ เริ่มวันที่ 31 ธ.ค.2554 - 1 ม.ค.2555 ในเขต อ.เมืองราชบุรี ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร ในอำเภอต่างๆ วัดประจำอำเภอ ในตำบลต่าง ณ วัดประจำตำบล 

ไม่มีความคิดเห็น: