วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

3 ธ.ค.54 @ 16.55 น. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัสดุ รับสมัครระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 9 ธ.ค.54 ในวันเวลาราชการ สมัครได้ที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: