วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำหนดงานสมโภชพระธาตุและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3 ธ.ค.54 @ 17.03 น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรีร่วมกับวัดมหาธาตุ จัดโครงการสมโภชพระธาตุและปฎิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 9-10 ธ.ค.54 ณ บริเวณพระมหาธาตุ(พระปรางค์) วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: