วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำหนดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 ธ.ค. 54@ 16.35 น. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 84 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 54 เวลา 07.40 น.- 09.00 น. ณ บริเวณลานองค์พระวิษณุ และอาคารจิตรภักดี

ไม่มีความคิดเห็น: