วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในนาข้าว

วันที่ 10 พ.ย.54 @ เวลา 15:54 น. สนง.เกษตร จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวหลายจังหวัด และพบการระบาดในพื้นที่ปลูกข้าวของเกษตรกรอ.โพธาราม จ.ราชบุรีแล้ว หากผู้ใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สนง.เกษตรอำเภอ หรือสนง.เกษตรจ.ราชุบรี โทร. 032-315023,032-315404 ในวันเวลาราชการ

ไม่มีความคิดเห็น: