วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชุมสภาเทศบาลเมือง

วันที่ 10 พ.ย.54 @ เวลา 15:48 น. สภาเทศบาลเมืองราชบุรี กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2554 ในวันที่ 11 พ.ย.54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: