วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประชุมวิชาการ 70 ปี รพ.ราชบุรี

วันที่ 10 พ.ย.54 @ เวลา 16:01 น. โรงพยาบาลราชบุรี กำหนดจัดประชุมวิชาการ 70 ปี โรงพยาบาลราชบุรี ประจำปี 54 ภายใต้แนวคิดเรื่อง"Fill the GAP : เติมเต็มคุณภาพ" ในวันที่ 17 พ.ย.54 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกชั้น3 และในวันเดียวกัน เวลา 09.30 น. มีพิธีเปิดอาคารอาคารสุขาโรงพยาบาลราชบุรี ณ บริเวณหน้าอาคารสุขาโรงพยาบาลราชบุรีชั้นล่าง , เวลา 10.15 น. พิธีเปิดอาคารเวชกรรมไทย ณ บริเวณศูนย์แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: