วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันที่ 12 พ.ย.54 @ เวลา 17:09 น. ศาลจังหวัดราชบุรี จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(คนชรา)ในวันที่ 19 พ.ย.54 เวลา 09.30 น. - 13.30 น. ณ วัดหนองหอย จ.ราชบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คนชราที่มาพักพิงที่วัดหนองหอย จำนวน 175 คน

ไม่มีความคิดเห็น: