วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่ 12 พ.ย.54 @ เวลา 17:15 น. สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจำปี 54 Thai Children's Cultural Talent (2011) Ratchaburi Primary Education Service Area 1 "เสริมสร้างการเรียนรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน" (Enhance Learning to ASEAN approach) ในระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ย.54 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันราชบุรี ร.ร.อนุบาลราชบุรี ร.ร.วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 17 พ.ย.54 เวลา 17.00น. ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: