วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ช่วยผู้ป่วยไต

วันที่ 17 พ.ย.54 @ เวลา 16:10 น. สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์โครงการ"ร่วมฝ่าฟันช่วยผู้ป่วยไต สายด่วน สปสช. 1330 เปิดให้บริการสอบถามข้อมูลช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตทุกสิทธิ(สิทธิบัตรทอง สิทธิสวัสดิการข้าราชการ สิทธิประกันสังคม) ในช่วงภาวะน้ำท่วม หรือโทรได้ที่ Hotline ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ป่วยไตที่ประสบภัยน้ำท่วม โทร. 090-006-7133

ไม่มีความคิดเห็น: