วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วันสถาปนา ครบรอบปีที่ 22

วันที่ 17 พ.ย.54 @ เวลา 16:45 น. กองพลทหารช่าง กำหนด งานวันสถาปนากองพลทหารช่าง ครบรอบปีที่ 22 ในวันที่ 22 พ.ย.54 เวลา 08.29 น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: